Nabízené služby


Z vašeho ovoce

Vámi dovezené ovoce zpracujeme na kvas a dále z něho vypálíme ovocný destilát. Propracovanou technologií kvašení dosahujeme vysoké výtěžnosti a kvality. Množství ovoce potřebné na 1 litr 50% destilátu najdete v ceníku.  Z jablek děláme destilát calvadosového typu tj. nejdříve jablka zmoštujeme, poté vykvasíme a destilujeme. Pálenka je tak jemnější a chutnější. Jablka, hrušky a švestky zpracováváme v jakémkoliv dovezeném množství, minimálně však na jeden litr destilátu. Maximální množství destilátu na domácnost stanovuje Zákon o lihu č.61/1997 Sb. jako 60 litrů 50% pálenky za sezónu. Ostatní druhy ovoce přijímáme po domluvě se zákazníkem. Po vypálení, což bývá několik týdnů po dodání ovoce, získá pěstitel ovocný 50% destilát nejlepší kvality. Výdej destilátu probíhá do přivezených nádob.

 Z vašeho kvasu

Po předchozí domluvě vámi dovezený kvas vypálíme. Buď je možné si dohodnout předem termín pálení a být přímo při výrobě vaší pálenky, nebo kvas dodat a poté si přijet pro hotový produkt.  Kvas je připraven k odběru bez naředění do přivezených nádob.